דרישותינו

להלן השינויים והתיקונים הדרושים בחוק כדי לתקן חלק ניכר מאפליית העצמאים ולשפר את יציבותם של העסקים הקטנים בישראל:

1. תמורה מלאה לביטוח הלאומי ורשת ביטחון סוציאלי זהה לזו של שכירים:
א. מתן דמי אבטלה לעצמאי שנאלץ לסגור את העסק.
ב. מתן דמי לידה מלאים לכל עצמאית לפי שכרה בשלושת החודשים האחרונים שלפני הלידה או לפי שומת המס של השנה הקודמת, הגבוה מביניהם.
ג. הגנה מלאה על עצמאים היוצאים למילואים במקרה של אובדן הכנסות הנובע מהשירות הצבאי.

לחלופין: הפיכת הביטוח הלאומי לביטוח רשות, כדי שנוכל לבטח את עצמנו בביטוחים פרטיים שייתנו לנו הגנה אמיתית בשעת מצוקה.

2. איסור גורף ומוחלט על תשלום במתכונת של יותר משוטף+30 בכל המגזר הציבורי.

3. מע"מ
א. להשלים את החקיקה המחייבת לשלם מע"מ על הכנסות רק עם קבלתן בפועל (ולא בעת הוצאת החשבונית), ולא להסתפק במתן רשות.
ב. להגדיל את התקרה להגדרת עוסק פטור ל-250,000 ש"ח בשנה.
ג. לבטל את המע"מ המקוון לעסקים עם מחזור נמוך מ-1 מיליון ש"ח בשנה.

4. העברת חוק המשתתף החופשי המקנה לפרילנסרים עצמאים שעובדים במתכונת של שכירים זכויות דומות לאלה של שכירים שיש להם יחסי עובד-מעביד.

5. סיוע במימוש הזכות לימי מחלה (של העצמאי/ת ושל ילדיו/ה), ימי חופשה וימי הבראה.

6. קבלת הפסיקות של בית המשפט העליון בדבר הכרה בהוצאות טיפול בילדים, לימודים ואש"ל, וביטול החקיקה הנגדית שנחקקה בתגובה להן.