Archive for 'קידום חקיקה'

עצמאים במילואים: היבטים של פגיעה בעסק בגלל השירות צבאי

עצמאים במילואים: היבטים של פגיעה בעסק בגלל השירות צבאי

בעקבות פנייתנו לעצמאים שמשרתים במילואים, קיבלנו תגובות רבות של מילואימניקים שהסבירו על הפגיעה בעסק הנובעת מעזיבתו ומהשהייתו למשך חודש. להלן מסוכמות הבעיות העיקריות שהועלו: 1. חישוב גובה ההחזרים לפי שומה שנתית מילואימניק מקבל החזרי שכר לפי שלושת [...]

מע"מ על בסיס מזומן: איפה זה עומד?

מע"מ על בסיס מזומן: איפה זה עומד?

נפתח ישר ולעניין בבעיה היסודית: בעוד שהתשלום על עבודתנו מתעכב לפי שוטף-פלוס, אנחנו מחויבים לשלם למדינה את המסים והמע"מ על תשלום זה מיד, חודשים ארוכים לפני שהגיע אלינו בפועל. מצב זה גורם לפערים ניכרים וקבועים בתקציב העסקי [...]

ביטוח לאומי ועצמאים: מסכת של אי שוויון

ביטוח לאומי ועצמאים: מסכת של אי שוויון

להלן מידע לגבי זכויות, ובעיקר היעדר זכויות, של עצמאים בביטוח הלאומי, בליווי השוואה לזכויותיהם של שכירים. המידע הוא למעשה סיכום פגישה של כנרת ורינת עם רו"ח שוקי מיניביצקי, שהוא מהמומחים בארץ לענייני ביטוח לאומי של עצמאים [...]

רינת שניידובר במפגש הראשון של ועדת טרכטנברג

רינת שניידובר במפגש הראשון של ועדת טרכטנברג

רינת שניידובר, ממובילות המאבק, מסכמת במפגש הראשון של ועדת טרכטנברג את עיקרי המצוקות של עצמאים בישראל, את מקורן ההיסטורי, ואת הפתרונות שאנחנו דורשים: www.youtube.com/watch?v=QEXgcqbtQI4&feature=related [...]

ועדת טרכטנברג מתוודעת למאבק העצמאים

ועדת טרכטנברג מתוודעת למאבק העצמאים

רינת שניידובר מציגה את דרישות העצמאים בפני ועדת טרכטנברג, הוועדה שמינה ראש הממשלה להידברות עם הציבור המוחה: www.youtube.com/watch?v=z8Z5c_BPzcg&feature [...]

מכתב לגב' אסתר דומיניסיני, מנכ"לית הביטוח הלאומי

מכתב לגב' אסתר דומיניסיני, מנכ"לית הביטוח הלאומי

להלן נוסח המכתב לגברת אסתר דומיניסיני, מנכ"לית הביטוח הלאומי, בתגובה על הריאיון שנתנה לאנ-אר-ג'י. העתיקו אותו לגוף המייל שלכם, כתבו את שמכם המלא בראשית המכתב ובחתימה, גברים – שנו את המכתב ללשון זכר, ושלחו לגברת אסתר [...]

החוקים שבדרך בענייני עצמאים

החוקים שבדרך בענייני עצמאים

לפניכם פוסט ארוך-אך-מרתק על הצעות החוק שנמצאות כרגע בשלבים שונים וקשורות לרוב הבעיות שהעליתם בעמוד שלנו בימים האחרונים. הפוסט הזה יהיה הבסיס לקביעת המטרות של המאבק שלנו, לניסוח העצומה ולכל הפעילות שלנו בהמשך. לכן חשוב עד [...]