Archive for 'כללי'

החוקים שבדרך בענייני עצמאים

החוקים שבדרך בענייני עצמאים

לפניכם פוסט ארוך-אך-מרתק על הצעות החוק שנמצאות כרגע בשלבים שונים וקשורות לרוב הבעיות שהעליתם בעמוד שלנו בימים האחרונים. הפוסט הזה יהיה הבסיס לקביעת המטרות של המאבק שלנו, לניסוח העצומה ולכל הפעילות שלנו בהמשך. לכן חשוב עד [...]