עצמאים במילואים: היבטים של פגיעה בעסק בגלל השירות צבאי

בעקבות פנייתנו לעצמאים שמשרתים במילואים, קיבלנו תגובות רבות של מילואימניקים שהסבירו על הפגיעה בעסק הנובעת מעזיבתו ומהשהייתו למשך חודש. להלן מסוכמות הבעיות העיקריות שהועלו:

1. חישוב גובה ההחזרים לפי שומה שנתית
מילואימניק מקבל החזרי שכר לפי שלושת החודשים שלפני השירות הצבאי, אבל בסוף השנה נערכת לו שומה שנתית, שבה הכנסתו השנתית מחולקת ב-12 כרגיל. במילים אחרות, הכנסה של 11 חודשי עבודה (כי הרי לא עבד במשך חודש המילואים, ובדרך כלל גם קצת לפניו וקצת אחריו) – מחולקת ב-12. מחישוב כזה יוצא כמובן שהכנסתו החודשית הממוצעת נמוכה יותר מהכנסתו האמיתית, והוא יחזיר את ההפרש לביטוח הלאומי בחישובי סוף השנה.
דרך אגב, אנחנו מכירים את אותה הבעיה בדיוק גם מחישוב דמי לידה, ושם הבעיה אף חמורה יותר משום ששם מחלקים ב-12 הכנסה של תשעה חודשים.

2. פגיעה בהכנסות מעבר לשכר החודשי

א. לפני המילואים: עצמאים נמנעים מלקחת פרויקטים שמתחילים קצת לפני המילואים או פרויקטים ממושכים שיחפפו לתקופת המילואים, ולכם גם בשבועות שלפני המילואים הם עובדים הרבה פחות מכרגיל.

ב. אחרי המילואים: היציאה ממעגל העבודה לחודש גורמת לירידה חדה בהיקף העבודה.
היעדר הזמינות של העצמאי ללקוחות חדשים (פגישות, מענה לשאלות, הגשת הצעות מחיר וכיוצא באלה) במהלך המילואים פוגעת קשות בהכנסות של החודשים העוקבים.
לעתים קרובות מאוד גם לקוחות קיימים אינם מוכנים להשהות את העבודה לחודש ועוזבים, מה שמצמצם עוד יותר את העבודה גם בשבועות (ואף בחודשים) שאחרי המילואים.

רוב העצמאים דיווחו שבממוצע, שירות מילואים של חודש עולה להם כמו חודשיים של היעדר הכנסות.

3. חישוב חודשים פעילים וחלשים
ההכנסות השנתיות של העצמאי מורכבות הן מחודשים טובים והן מחודשים חלשים. עצמאי שנקרא לשירות המילואים בדיוק באחד החודשים הפעילים או באמצע פרויקט גדול במיוחד ייפגע הרבה מעבר להכנסתו החודשית הממוצעת (ובוודאי מעבר לזו שמחושבת כמו בסעיף 1).

פתרון אפשרי: שכר המילואים עבור שכירים מחושב לפי 3 חודשים אחורה. עובד (שכיר כמובן) אשר היה מועסק רק 60 יום בשלושת החודשים שלפני המילואים, רשאי להכניס חודש נוסף לבחירתו 6 חודשים אחורה, כאשר הוא רשאי להכניס את ההכנסה הגבוהה ביותר שלו. אם עצמאי היה רשאי לעשות דבר דומה ולבחור חודש טוב שלו כדי שיוכל לשמש כמקדם לתיקון חישוב התגמולים, זה היה עוזר.

4. משך ההתרעה לפני מילואים
מאחר שעצמאים עובדים על פרויקטים ממושכים מאוד, יש לתת התרעה ארוכה יותר מחודשיים (לפחות 6-5 חודשים), כדי לאפשר להם לחשב לוחות זמנים. ההתרעה הקצרה גורמת לעיכובים בפרויקטים או לביטול פרויקטים שהעצמאי התחייב להם, וזה פוגע קשות בתדמית שלו ובהכנסותיו.

5. עיתוי השירות
עצמאים מבקשים שלא יזמנו אותם בתקופות של הגשת דוחות בסוף השנה.

הערה:
על הטענה שאפשר למצוא מישהו שיחליף את העצמאי בעסק שלו בתקופת היעדרות כתבו מילואימניקים רבים שמניסיונם אף אחד לא מחליף אותם באותה מידה של אכפתיות, התמסרות וטוטליות ועם מחשבה אמיתית על טובת העסק ועתידו.

הפתרון
אין לחשב את ההחזרים של העצמאי לפי חודש אחד של הממוצע שנתי, אלא להוסיף על כך מקדם שיפצה אותו מעבר לחישוב היבש בשל הנזק החמור הנוסף שנגרם לעסק שלו.

מאמרים קשורים

שיתוף

אודות המחבר

(0) Readers Comments

Comments are closed.